Belangenbehartiging

Zelfstandig professionals en gemeente Arnhem​

ZP Arnhem vindt het belangrijk dat de gemeente Arnhem weet wat belangrijk is voor ons als zelfstandig professionals, maar ook wat wij kunnen bijdragen en betekenen voor de stad. Daarom organiseert zij onder andere bijeenkomsten waarbij de gemeente geregeld ook uitgenodigd wordt. En nemen we actief deel aan verschillende overlegorganen namens de zelfstandigen. Om onze standpunten te verhelderen en inspraak te hebben bij regionale onderwerpen die ons aangaan. 

Belangenbehartiging door ZZP Nederland

ZP Arnhem werkt samen met ZZP Nederland. Samen kunnen we meer bereiken​.
ZZP Nederland probeert als grootste belangenbehartiger van zelfstandig ondernemers misstanden en onduidelijkheden weg te nemen. Naast de reguliere activiteiten, doen ze dit door een actieve rol te spelen in politiek Den Haag. De organisatie staat bekend als fel, oprecht en opbouwend. Dat houdt in dat ze niet alleen hun mening spuien, maar ook meedenken over een oplossing!